Óvoda

Bemutatkozás

"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle." 

- Varga Domokos -

Bezi községben, 1940-ben indult az óvoda, nyári óvodaként. 1970 óta részesülhetnek a gyerekek napközi otthonos óvodai nevelésben. 1996-ig az Evangélikus Egyház épületében kapott helyet az óvoda és az alsó tagozatos általános iskola.

1997-ben épült a jelenlegi Óvoda- Iskola- Konyha épülete.

Tárgyi környezet:

Az óvoda a falu központi részén helyezkedik el, jól megközelíthető helyen. 2018-ban Bezi Község Önkormányzata nyertes pályázataként (Széchenyi 2020, „Befektetés a Jövőbe”) az épület energetikai korszerűsítése, külső nyílászáró csere, valamint az épület szigetelése megtörtént. Azóta egy esztétikus, megújult külsejű épület várja a gyerekeket. Az épületben tágas csoportszoba, öltöző, mosdó, mellékhelyiségek, folyosó, iroda, étkező található. A berendezési tárgyak a balesetvédelmi előírásoknak megfelelnek. Az épületben kapott helyet a főzőkonyha is. Az étkezést jelenleg a Rábakész Kft. Biztosítja.

A nagy csoportszobát a szülői munkaközösség közös erőfeszítéssel újította fel, padlócserével és vidám falfestéssel. Legutóbb a konyha vált színesebbé, hiszen szintén szülői munka eredményeként vidám huzatok kerültek a kis ebédlőszékekre.

Óvodánk udvara tágas, árnyékot adó díszfákkal, kerítéssel körbekerített. A füves területen helyezkednek el a gyerekek mozgásigényének kielégítésére szolgáló mászókák, mozgásfejlesztő játékok, az udvari trambulin. A homokozó felett a napvitorla ad árnyékot. Az óvoda épületét, berendezéseit, környezetét, úgy alakítottuk ki, hogy szolgálják a gyerekek kényelmét, biztonságát, biztosítva egészségük megőrzését, fejlődését. 2024-től pedig magaságyasokkal is bővült a természeti környezet megismerésének lehetősége.

Az óvoda adatai:

 Óvodánk önkormányzati fenntartású intézmény. Székhelyintézményünk az enesei Tündérkastély Óvoda. Bezi telephelyként egy csoportos óvodaként működünk.  Két óvodapedagógus, és egy szakképzett dajka várja a gyermekeket. A vegyes korcsoport lehetővé teszi a személyre szabott figyelmet és az egymásra való odafigyelést.

Pedagógiai programunk az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja, mely kiegészül a számunkra fontosnak tartott hagyományőrzéssel. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megértsék a helyi kultúrát és hagyományokat, és megbecsüljék azokat. Sok lehetőség van a helyi ünnepek, hagyományok megünneplésére és azok értékeinek átadására.

A nevelés tevékenységközpontú és tevékenységre alapozott nevelés. Tiszteletben tartjuk a gyermek véleményét, elképzelését, ötletét, javaslatait. Élményeikre, tapasztalataikra építjük, tervezzük a gyermeki tevékenységet. Célunk, hogy minden gyermek képességeihez mérten, önmagához képest fejlődjön.

Óvodai programunkban kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek, mely áthatja óvodai nevelésünk egészét, és jelen van a tevékenységi formák mindegyikében.
A „Zöld óvoda” és a „Madárbarát kert” cím nagyszerű lehetőség a fenntarthatóság, és a környezettudatosság kialakítására. Célunk, hogy a gyermekek szeressék és óvják közvetlen környezetüket. Fokozatosan alakuljon ki bennük a megfelelő pozitív természetszemlélet a környezetvédelem keretén belül.
Az óvodában a gyerekek számára olyan élményeket, tevékenységeket próbálunk biztosítani, melyek segítségével megtapasztalják, megismerik és megszeretik a természetet. A tapasztalatszerzés lehetőségeit főként természetes környezetben valósítjuk meg. Madárbarát kertünkben a madarak megfigyelése, etetése remek lehetőség a természettel való kapcsolat elmélyítésére.

Fontos célkitűzésünk az egészséges életmód kialakítása is. Egészséghetet szervezünk, naponta friss gyümölcsöt fogyasztunk. Az őszi, vidám hangulatú kertlátogatások alkalmával a közvetlen megtapasztalásra építve a gyermekek sok élménnyel gazdagodnak. Törekszünk arra, hogy gyermekeink minden nap minél több időt tölthessenek a szabad levegőn szabad mozgással.

Kis óvodánk nagyon szoros közösségi élményeket nyújt a gyerekeknek, és lehetővé teszi a személyre szabottabb figyelmet. A családokkal együttműködve települési rendezvények, jeles napokhoz kötődő ünnepségek alkalmával több olyan programot szervezünk, támogatunk, amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak.

A 2023/24 nevelési évtől kezdődően csatlakoztunk az „Ovi-zsaru programhoz, mely játékos, figyelemlekötő, közvetlen kommunikációra építő bűn - és baleset-megelőzési témájú. A program célja a nagycsoportos gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése, és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.

Óvodánk biztosítja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált, differenciált fejlesztését. Gyógypedagógus és logopédus foglalkozik a gyermekekkel. 5 éves kortól diszlexia szűréssel, és DIFER méréssel kapunk pontos képet a gyermek képességeiről.

"Minden kis süni együtt erős!" Óvodának mottója összhangban van az óvoda értékeivel és céljaival. A "Süni csoport" névhez kapcsolódóan mottónk hangsúlyozza az összetartozás fontosságát és azt az ötletet, hogy minden gyermek egyedülálló és értékes, és hogy az együttműködés és a közösség ereje lehetővé teszi, hogy minden kisgyermek a maga ütemében fejlődhessen. A süni képe egy kis pajkos, de egyben aranyos és védelmező jelkép, ami tükrözi a gyerekek személyiségét és az óvodai légkört.

Hiszünk a feltétel nélküli szeretetben, a gyermekek fejlődését, nevelését támogató segítő pedagógiában.

Óvodai programok:

  • Márton nap az iskolásokkal közösen
  • Mikulás
  • Adventi készülődés
  • Farsang
  • Télbúcsúztatás
  • Húsvétvárás
  • Ovikóstolgató (leendő óvodásoknak)
  • Gyereknap az iskolásokkal közösen
  • Kirándulások, egyéb rendezvények szervezése az aktualitásnak megfelelően