Családsegítő

Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és "Csiribiri" Családi Bölcsőde Hálózat Család-és Gyermekjóléti Szolgálata

Cím: 9144 Kóny Soproni utca 2/a

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézményvezető: Allerné Kiss Edina

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje Bezi községben:

Bezi, Szabadság u.59. (Polgármesteri Hivatal)

Kedd
10.40-12.40

Családsegítő: Rézné Gerencsér Judit +36 70 379 1046

A nyitvatartási időn kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása érdekében ingyenesen hívható telefonszám:

06 80/620 333

Gyermekvédő hívószám (a nap 24 órájában)

0680/21-20-21


Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A kónyi székhellyel működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 6 családsegítő révén 21 településen látja el a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait elsősorban segítő beszélgetés, tanácsadás, önként kezdeményezett/vállalt együttműködési megállapodás vagy hatóság által elrendelt esetkezelés, továbbá szolgáltatások (pszichológiai tanácsadás, mediátor, családterapeuta, jogi tanácsadás) ajánlása, megszervezése révén.

Családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtunk segítséget az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése céljából.

Tanácsadást biztosítunk, segítjük az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.

Elősegítjük a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldását, támogatjuk a munkanélküliek, adósság-terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek nehéz élethelyzetének megoldását.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása révén a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését szolgáljuk.

Szolgálatunk az arra rászoruló személyek (gyermekektől az idősekig), családok segítése érdekében veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet.

Szolgálatunk a jelzőrendszeri tagoktól vagy állampolgároktól érkező jelzés alapján felveszi a kapcsolatot az érintettekkel, helyzetük megismerését követően tájékoztatást ad a felmerült probléma megoldását segítő szolgáltatásokról, személyre/családra szabott segítséget nyújt.

Az intézmény család- és gyermekjóléti szolgálata leggyakrabban életviteli problémák, családi-kapcsolati konfliktusok, válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermeknevelési nehézségek, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, magatartászavar, lelki-mentális problémák, szenvedélybetegség, foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek, anyagi gondok esetében nyújt segítséget, gyakran segítünk ügyintézésben, ill. információnyújtással.

Szolgálatunk továbbra is szívesen végzi adományközvetítő tevékenységét. Ezúton is köszönjük a Tisztelt Felajánlók önzetlen adományait! Szolgálatunk az év során folyamatosan fogad élelmiszeradományt, és előzetes egyeztetés szerint szép állapotú(!) játék, ruha, cipő felajánlásokat.

Letöltések

ÓVODAI BEIRATÁS 2021 - TÁJÉKOZTATÓ

ÓVODAI BEIRATÁS 2021 - JELENTKEZÉSI LAP


SZÜLŐI NYILATKOZAT EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRÓL

SZÜLŐI NYILATKOZAT ELLÁTÁS IGÉNYLÉSRŐL

HIRDETMÉNY MEGTEKINTÉSE

BEZI HIRDETMÉNY MEGTEKINTÉSE


BÖLCSŐDEI FELHÍVÁS SZÜLŐKNEK

Lébény Város Önkormányzata feladatellátási szerződéssel, férőhelyek függvényében biztosítja a bölcsődei ellátást Bezi településen élő kisgyermekes családoknak.

A Lébényi Óvoda-Bölcsőde kéri a településen élő kisgyermekes szülőket, akik gyermeküket a 2021-2022-es nevelési évben várhatóan bölcsődébe iratnák,

 jelentkezzenek emailben a Lébényi Bölcsőde vezetőjénél Fülöp Renátánál

2021. május 31-ig  

előzetes igényfelmérés céljából.

A kitöltendő dokumentum letölthető Lébény Város Honlapjáról (Óvoda és bölcsőde/További tartalmak/Dokumentumok/Bölcsődei beiratás). A kitöltött dokumentumot (beszkennelve vagy lefotózva) a következő email címre kérjük elküldeni 2021. május 31-ig: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                                                                                                                             Kovátsné Uray Tímea
intézményvezető

 

Óvoda

Bemutatkozás

"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle." 

- Varga Domokos -

Bezi községben, 1940-ben indult az óvoda, nyári óvodaként. 1970 óta részesülhetnek a gyerekek napközi otthonos óvodai nevelésben. 1996-ig az Evangélikus Egyház épületében kapott helyet az óvoda és az alsó tagozatos általános iskola.

1997-ben épült a jelenlegi Óvoda- Iskola- Konyha épülete.

Tárgyi környezet:

Az óvoda a falu központi részén helyezkedik el, jól megközelíthető helyen. 2018-ban Bezi Község Önkormányzata nyertes pályázataként (Széchenyi 2020, „Befektetés a Jövőbe”) az épület energetikai korszerűsítése, külső nyílászáró csere, valamint az épület szigetelése megtörtént. Azóta egy esztétikus, megújult külsejű épület várja a gyerekeket. Az épületben tágas csoportszoba, öltöző, mosdó, mellékhelyiségek, folyosó, iroda, étkező található. A berendezési tárgyak a balesetvédelmi előírásoknak megfelelnek. Az épületben kapott helyet a főzőkonyha is. Az étkezést jelenleg a Rábakész Kft. Biztosítja.

A nagy csoportszobát a szülői munkaközösség közös erőfeszítéssel újította fel, padlócserével és vidám falfestéssel. Legutóbb a konyha vált színesebbé, hiszen szintén szülői munka eredményeként vidám huzatok kerültek a kis ebédlőszékekre.

Óvodánk udvara tágas, árnyékot adó díszfákkal, kerítéssel körbekerített. A füves területen helyezkednek el a gyerekek mozgásigényének kielégítésére szolgáló mászókák, mozgásfejlesztő játékok, az udvari trambulin. A homokozó felett a napvitorla ad árnyékot. Az óvoda épületét, berendezéseit, környezetét, úgy alakítottuk ki, hogy szolgálják a gyerekek kényelmét, biztonságát, biztosítva egészségük megőrzését, fejlődését. 2024-től pedig magaságyasokkal is bővült a természeti környezet megismerésének lehetősége.

Az óvoda adatai:

 Óvodánk önkormányzati fenntartású intézmény. Székhelyintézményünk az enesei Tündérkastély Óvoda. Bezi telephelyként egy csoportos óvodaként működünk.  Két óvodapedagógus, és egy szakképzett dajka várja a gyermekeket. A vegyes korcsoport lehetővé teszi a személyre szabott figyelmet és az egymásra való odafigyelést.

Pedagógiai programunk az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja, mely kiegészül a számunkra fontosnak tartott hagyományőrzéssel. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megértsék a helyi kultúrát és hagyományokat, és megbecsüljék azokat. Sok lehetőség van a helyi ünnepek, hagyományok megünneplésére és azok értékeinek átadására.

A nevelés tevékenységközpontú és tevékenységre alapozott nevelés. Tiszteletben tartjuk a gyermek véleményét, elképzelését, ötletét, javaslatait. Élményeikre, tapasztalataikra építjük, tervezzük a gyermeki tevékenységet. Célunk, hogy minden gyermek képességeihez mérten, önmagához képest fejlődjön.

Óvodai programunkban kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek, mely áthatja óvodai nevelésünk egészét, és jelen van a tevékenységi formák mindegyikében.
A „Zöld óvoda” és a „Madárbarát kert” cím nagyszerű lehetőség a fenntarthatóság, és a környezettudatosság kialakítására. Célunk, hogy a gyermekek szeressék és óvják közvetlen környezetüket. Fokozatosan alakuljon ki bennük a megfelelő pozitív természetszemlélet a környezetvédelem keretén belül.
Az óvodában a gyerekek számára olyan élményeket, tevékenységeket próbálunk biztosítani, melyek segítségével megtapasztalják, megismerik és megszeretik a természetet. A tapasztalatszerzés lehetőségeit főként természetes környezetben valósítjuk meg. Madárbarát kertünkben a madarak megfigyelése, etetése remek lehetőség a természettel való kapcsolat elmélyítésére.

Fontos célkitűzésünk az egészséges életmód kialakítása is. Egészséghetet szervezünk, naponta friss gyümölcsöt fogyasztunk. Az őszi, vidám hangulatú kertlátogatások alkalmával a közvetlen megtapasztalásra építve a gyermekek sok élménnyel gazdagodnak. Törekszünk arra, hogy gyermekeink minden nap minél több időt tölthessenek a szabad levegőn szabad mozgással.

Kis óvodánk nagyon szoros közösségi élményeket nyújt a gyerekeknek, és lehetővé teszi a személyre szabottabb figyelmet. A családokkal együttműködve települési rendezvények, jeles napokhoz kötődő ünnepségek alkalmával több olyan programot szervezünk, támogatunk, amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak.

A 2023/24 nevelési évtől kezdődően csatlakoztunk az „Ovi-zsaru programhoz, mely játékos, figyelemlekötő, közvetlen kommunikációra építő bűn - és baleset-megelőzési témájú. A program célja a nagycsoportos gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése, és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.

Óvodánk biztosítja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált, differenciált fejlesztését. Gyógypedagógus és logopédus foglalkozik a gyermekekkel. 5 éves kortól diszlexia szűréssel, és DIFER méréssel kapunk pontos képet a gyermek képességeiről.

"Minden kis süni együtt erős!" Óvodának mottója összhangban van az óvoda értékeivel és céljaival. A "Süni csoport" névhez kapcsolódóan mottónk hangsúlyozza az összetartozás fontosságát és azt az ötletet, hogy minden gyermek egyedülálló és értékes, és hogy az együttműködés és a közösség ereje lehetővé teszi, hogy minden kisgyermek a maga ütemében fejlődhessen. A süni képe egy kis pajkos, de egyben aranyos és védelmező jelkép, ami tükrözi a gyerekek személyiségét és az óvodai légkört.

Hiszünk a feltétel nélküli szeretetben, a gyermekek fejlődését, nevelését támogató segítő pedagógiában.

Óvodai programok:

  • Márton nap az iskolásokkal közösen
  • Mikulás
  • Adventi készülődés
  • Farsang
  • Télbúcsúztatás
  • Húsvétvárás
  • Ovikóstolgató (leendő óvodásoknak)
  • Gyereknap az iskolásokkal közösen
  • Kirándulások, egyéb rendezvények szervezése az aktualitásnak megfelelően

COOP Bolt

Tisztelt Bezi Lakosok!

A mai napon megkeresett a Bezi COOP boltot üzemeltető vállalkozó. Felajánlotta, hogy annak a személynek illetve családnak (első sorban idősek), aki nem szeretne a jelenlegi körülmények között (korona vírus, ezzel kapcsolatos korlátozások) személyesen bevásárolni a fent említett élelmiszer boltban, úgy előzetes egyeztetés alapján segítenek a boltban vásárolt termékek házhoz juttatásához.

A felajánlás igénybevételéhez kérem keressék bizalommal Molnár Erikát, vagy Weisz Istvánt az alábbi telefonszámon.

06 / 96-277-103

Segítségüket megköszönve adom az alábbi tájékoztatást!

Tisztelettel:

Czippán Gergely
Bezi Község Polgármestere

Háziorvos

HÁZIORVOSI RENDELÉS

Dr. Szűcsné Dr. Bircher Katalin

Bezi rendelő telefonszáma: 06 96 277 144

Asszisztense: Árvai - Hizó Szilvia

rabakozpraxis[kukac]gmail.com

Sürgős esetben: 06 30 403 5142

 
Hétfő: 13:00 - 16:00 Győrsövényház
   
Kedd: 08:00 - 10:00 Bezi
  10:00 - 12:00 Fehértó
 
Szerda: 07:00 - 10:00 Győrsövényház
   
Csütörtök: 12:00 - 14:00 Bezi
  14:00 - 16:00 Fehértó
   
Péntek: 08:00 - 10:00 Győrsövényház

Védőnő

Kedves Szülők! 

2020.06.18.-tól járványügyi készültség lépett életbe. 
Védőnői tanácsadást továbbra is csak előre egyeztetett időpontban tarhatok.

Keressenek bátran, igyekszem minden kérdést megválaszolni.
Telefonon, e-mail-ben, facebook-on tudunk kommunikálni egymással.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a személyes találkozásokat kerüljük.
Vigyázzunk egymásra!

Védőnő: Czakóné Hunti Éva Emese

Kedden és Pénteken végzi védőnői feladatait Bezi községben.

Védőnői tanácsadás:

Kedd 12:30 - 14:30 óráig

 

Orvossal tartott egészséges gyermek tanácsadás:

Kedd 14:00-14:30 óráig

 Elérhetőségek: 

Mobil: +36/30/2350-159

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Facebook: Czakóné Hunti Éva Emese

Több mint százéves múltra tekint vissza a védőnői szolgálat Magyarországon. Európában hazánk az egyetlen ország, ahol védőnői hálózat működik, de világszerte is egyedülálló ez a minden kisgyermekes családra kiterjedő gondozói tevékenység. A védőnői Szolgálat érdemei elismeréséül, 2013-óta Magyar Örökség Díjas, 2015-ben pedig bekerült a Hungarikumok közé. A védőnői szolgálat az alapellátás részeként a családok segítésére, és egészségének megőrzésére irányuló, megelőző tevékenységet folytat, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlás megelőzése érdekében egészségfejlesztést végez, de részt vesz a szociális alapellátásban, és a gyermekvédelemben. A területi védőnő komplex várandós, újszülött és gyermekágyas, csecsemő és kisgyermek gondozást végez. A védőnő az egészségügy sajátos határterületén, önállóan, a különböző társszakmák képviselőivel együttműködve látja el a törvények, módszertani útmutatók és szakmai irányítás által meghatározott feladatait.

 

A védőnő feladatai:

Nővédelem:

A védőnő minden nőt gondoz, aki tenni akar valamit az egészségéért. Védőnői tanácsadáson, valamint a családlátogatások alkalmával, pozitív és negatív családtervezéssel egyaránt foglalkozik. A gyermeket tervező pároknak életviteli tanácsokkal segít, hogy reménység szerint egészséges baba születhessen.

 

Várandós anyák gondozása:

A várandósság szakorvosi megállapítása után az édesanyát gondozásba veszi. A gondozás során havonta egyszer tanácsadásra hívja, ahol testsúlymérés, vizeletvizsgálat, vérnyomásmérés történik, a 20. héttől magzati szívhangot is hallgat. A leleteket dokumentálja és megbeszéli az állapotos kismamával, szükség esetén a háziorvossal, szülész nőgyógyásszal is konzultál. Családlátogatások alkalmával segíti a várandós anyát, hogy az újszülött egészségesen születhessen meg és felkészíti a családot az újszülött fogadására.

 

Nőgyógyászati szakrendelések:

Csorna, Margit Kórház

Nőgyógyászati Szakambulancia (Csak előjegyzés alapján fogad) Cím: 9300 Csorna, Soproni út 64 „H” épület

Előjegyzés: 96/590-575

Rendelési idő:

Hétfő:

8-12 Dr.Polgár Csaba

12-16 Dr.Bödecs Péter

13-16 Genetikai UH (Rtg-ben)

Kedd:

8-13 Dr.Bödecs Péter

13-16 Dr.Polgár Csaba

Szerda:

8-16 változó orvossal

8-16 Dr.Ruzsicska Tibor

13-15 Genetikai UH (Rtg-ben)

Péntek:

8-16 Dr.Polgár Csaba

 

Győr, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Szakorvosi Rendelőintézet (Csak előjegyzés alapján fogad)

Család és nővédelmi tanácsadó,terhesgondozó, nőgyógyászat. I. emeleten.

Cím: 9024 Győr, Szent Imre u. 41.

Előjegyzés: 96/507-900 mellék:1491

Rendelési idő: Hétköznap 8:00 - 13:00

 

Csecsemő- és kisgyermek gondozása:

A gyermekágyas, szoptató anyákat a szülészeti intézetből történő távozást követően 48 órán belül meglátogatja a védőnő. Nagyon fontos az anyatejes táplálás, mivel az anyatej olyan egyedülálló, csodálatos táplálék, mely a csecsemő változó igényeihez alkalmazkodik. Elősegíti az ideális fejlődést, növekedést, megalapozza a későbbi jó életminőséget, valamint az anya-gyermek kapcsolat elmélyítését. A szoptatás csodája soha nem tér vissza az anya és gyermeke életébe, ezért is javasolt a tartós szoptatást.

Nagyon fontos a jó minőségű ivóvíz, ezért a csecsemő ételeit mindig ellenőrzött vízből készítsük el. Gyermek fúrtkút vizét nem fogyaszthatja a víz nitrát tartalma miatt! 0-6 éves korú gyermek esetében családlátogatás és tanácsadás során segíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás elsajátítását, a gyermeknevelést és a szocializációt. Tanácsadáson, nyomon követi a gyermek testi fejlődését (testsúly, testmagasság, fej, mell körfogat mérés). Az életkorhoz kötött, kötelező státuszvizsgálatok során a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés, a hallás, látás és mozgásszervi vizsgálat történik, ezért nagyon fontosak ezek a vizsgálatok. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat, az orvossal tartott tanácsadáson kapják meg a gyermekek.

 

Iskola egészségügyi munka:

A védőnő fontos feladata 6-16 éves korban a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők időben történő észlelése. Szűrővizsgálatokat végez az általános iskola 2., 4., 6., 8. osztályaiban. Testsúly-, testmagasság-, vérnyomásmérést, szín- és éleslátás vizsgálatot, mozgásszervi szűrést végez. A kiszűrt eseteket az iskolaorvoshoz, háziorvoshoz irányítja. Tisztasági és tetvességi szűrővizsgálatot szeptember, január és április hónapban kell végezni, de szükség esetén is megvizsgálja a gyermekeket, ha jelzi a szülő vagy a nevelő, hogy fertőzött gyermek jár a közösségbe.

 

Gyermekvédelem:

Szorosan együttműködik a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyámhivatallal. Szükség esetén jelzést tesz a gyermekjóléti szolgálat felé gondozásba vételre. Esetmegbeszéléseken, közös családlátogatással próbál segíteni a családnak a gyermekek nevelésében.

A területi védőnő faladata igen sokrétű, tulajdonképpen az egész családot gondozza. Ez egy hivatás, amit csak szívvel-lélekkel lehet végezni. Remélem, bizalommal fordulnak hozzám a Beziben élő emberek, próbálok a legjobb tudásom szerint segíteni.

 

Egy gondolattal zárnám: "Ha elölről kezdhetném a gyermekem nevelését, fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet. Példálózás helyett példát mutatnék. Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék. Nem a nagyokost játszanám, hanem okosat játszanék. Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot. Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék. Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, és többet a szeretet hatalmáról." (Diane Loomans)

 

Üdvözlettel: Czakóné Hunti Éva Emese védőnő

Fogorvos

Fogorvosi rendelés

Dr. Ferenczi Éva

06 20 577 92 30

Bezi

Hétfő: 09:00 - 15:00

Szerda: 13:00 - 20:00