Családsegítő

Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és "Csiribiri" Családi Bölcsőde Hálózat Család-és Gyermekjóléti Szolgálata

Cím: 9144 Kóny Soproni utca 2/a

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézményvezető: Allerné Kiss Edina

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje Bezi községben:

Bezi, Szabadság u.59. (Polgármesteri Hivatal)

Kedd
10.40-12.40

Családsegítő: Rézné Gerencsér Judit +36 70 379 1046

A nyitvatartási időn kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása érdekében ingyenesen hívható telefonszám:

06 80/620 333

Gyermekvédő hívószám (a nap 24 órájában)

0680/21-20-21


Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A kónyi székhellyel működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 6 családsegítő révén 21 településen látja el a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait elsősorban segítő beszélgetés, tanácsadás, önként kezdeményezett/vállalt együttműködési megállapodás vagy hatóság által elrendelt esetkezelés, továbbá szolgáltatások (pszichológiai tanácsadás, mediátor, családterapeuta, jogi tanácsadás) ajánlása, megszervezése révén.

Családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtunk segítséget az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése céljából.

Tanácsadást biztosítunk, segítjük az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.

Elősegítjük a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldását, támogatjuk a munkanélküliek, adósság-terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek nehéz élethelyzetének megoldását.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása révén a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését szolgáljuk.

Szolgálatunk az arra rászoruló személyek (gyermekektől az idősekig), családok segítése érdekében veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet.

Szolgálatunk a jelzőrendszeri tagoktól vagy állampolgároktól érkező jelzés alapján felveszi a kapcsolatot az érintettekkel, helyzetük megismerését követően tájékoztatást ad a felmerült probléma megoldását segítő szolgáltatásokról, személyre/családra szabott segítséget nyújt.

Az intézmény család- és gyermekjóléti szolgálata leggyakrabban életviteli problémák, családi-kapcsolati konfliktusok, válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermeknevelési nehézségek, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, magatartászavar, lelki-mentális problémák, szenvedélybetegség, foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek, anyagi gondok esetében nyújt segítséget, gyakran segítünk ügyintézésben, ill. információnyújtással.

Szolgálatunk továbbra is szívesen végzi adományközvetítő tevékenységét. Ezúton is köszönjük a Tisztelt Felajánlók önzetlen adományait! Szolgálatunk az év során folyamatosan fogad élelmiszeradományt, és előzetes egyeztetés szerint szép állapotú(!) játék, ruha, cipő felajánlásokat.

Letöltések

ÓVODAI BEIRATÁS 2021 - TÁJÉKOZTATÓ

ÓVODAI BEIRATÁS 2021 - JELENTKEZÉSI LAP


SZÜLŐI NYILATKOZAT EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRÓL

SZÜLŐI NYILATKOZAT ELLÁTÁS IGÉNYLÉSRŐL

HIRDETMÉNY MEGTEKINTÉSE

BEZI HIRDETMÉNY MEGTEKINTÉSE


BÖLCSŐDEI FELHÍVÁS SZÜLŐKNEK

Lébény Város Önkormányzata feladatellátási szerződéssel, férőhelyek függvényében biztosítja a bölcsődei ellátást Bezi településen élő kisgyermekes családoknak.

A Lébényi Óvoda-Bölcsőde kéri a településen élő kisgyermekes szülőket, akik gyermeküket a 2021-2022-es nevelési évben várhatóan bölcsődébe iratnák,

 jelentkezzenek emailben a Lébényi Bölcsőde vezetőjénél Fülöp Renátánál

2021. május 31-ig  

előzetes igényfelmérés céljából.

A kitöltendő dokumentum letölthető Lébény Város Honlapjáról (Óvoda és bölcsőde/További tartalmak/Dokumentumok/Bölcsődei beiratás). A kitöltött dokumentumot (beszkennelve vagy lefotózva) a következő email címre kérjük elküldeni 2021. május 31-ig: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                                                                                                                             Kovátsné Uray Tímea
intézményvezető

 

Óvoda

Bemutatkozás

„ A gyermek személyiségének, specifikusan emberi tulajdonságainak fejlődésében a környezet nem egyszerűen fejlődést szolgáló miliő, hanem a fejlődés forrása.”

(D. B. Elkonyin)

Bezi községben, 1940-ben indult az óvoda, nyári óvodaként. 1970 óta részesülhetnek a gyerekek napközi otthonos óvodai nevelésben. 1996-ig az Evangélikus Egyház épületében kapott helyet az óvoda és az alsó tagozatos általános iskola.

1997-ben épült a jelenlegi Óvoda- Iskola- Konyha épülete.

Tárgyi környezet:

Az óvoda a falu központi részén helyezkedik el, jól megközelíthető helyen. 2018-ban Bezi Község Önkormányzata nyertes pályázataként (Széchenyi 2020, „Befektetés a Jövőbe”) az épület energetikai korszerűsítése, külső nyílászáró csere, valamint az épület szigetelése megtörtént. Azóta egy esztétikus, megújult külsejű épület várja a gyerekeket. Az épületben tágas csoportszoba, öltöző, mosdó, mellékhelyiségek, folyosó, iroda, étkező található. A berendezési tárgyak a balesetvédelmi előírásoknak megfelelnek. Az épületben kapott helyet a főzőkonyha is. Az étkezést jelenleg a Rábakész Kft. Biztosítja.

Óvodánk udvara tágas, árnyékot adó díszfákkal, kerítéssel körbekerített. A füves területen helyezkednek el a gyerekek mozgásigényének kielégítésére szolgáló mászókák, mozgásfejlesztő játékok, az udvari trambulin. A homokozó felett a napvitorla ad árnyékot. Az óvoda épületét, berendezéseit, környezetét, úgy alakítottuk ki, hogy szolgálják a gyerekek kényelmét, biztonságát, biztosítva egészségük megőrzését, fejlődését.

Az óvoda adatai:

 Óvodánk 2008-tól a Lébényi Óvoda- Bölcsőde Tagóvodájaként működik.

 Ellátott feladatok még:

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
 • Logopédiai, fejlesztő ellátás

Intézmény típusa: közös igazgatású Közigazgatási Intézmény

A Lébényi Óvoda vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Óvodánk rendelkezik a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.

A személyi feltételek:

 • 1 fő tagóvoda vezető óvónő
 • 1 fő német nemzetiségi óvónő
 • 1 fő dajka

A nevelőmunkát segíti a logopédus, fejlesztő pedagógus, és az óvodai szociális segítő munkatárs.

Az Intézmény Pedagógiai Programja koherens a kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltakkal. A Pedagógiai Program a jogszabályi és tartalmi előírásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési- tanulási feladatait, céljait. Az óvoda sokéves gyakorlati tapasztalatait összegezve sajátos arculatának meglétét bizonyítva a nevelőtestület önállóan készítette el a programot, amely egységbe rendezi az óvodai nevelésről szóló céljainkat, feladatainkat.

Az óvoda alkalmazkodása a változó társadalmi igényekhez:

A kor globalizáló társadalma új feladatokat és igényeket állít az óvodai nevelés felé. Alkalmazkodni kell a változó társadalmi igényekhez. Ezeket az igényeket a partnerek közvetítik az óvoda felé.

A német nemzetiségi nevelés bevezetésével és az integrációval alkalmazkodunk a változó igényekhez.

„ A cél azonban az, hogy minden óvodában, benne minden csoportban, minden egyes gyermek megtalálhassa a saját fejlődési ütemének megfelelő terepet.”

B.A.-K.Á. (Az óvodapedagógusok nagy könyve, VI.fejezet)

 

A német nemzetiségi nevelést a község, történelmi örökségére alapozva a játékos nyelvtanulás hagyományos alapjaira építve vezettük be 2008-ban. A német nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyerekek életkori sajátosságaihoz és egyéni fejlettségéhez illeszkedően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését, elsajátítását a hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálják.

Ünnepek, ünnepélyek, gyerekprogramok

Jelentős alkalmak a gyerekek és az óvoda életében, az ünnepekre való érzelmi kötődés kialakításában. A közös élmény erejével fokozzák a gyerekek közösségek való tartozását. Feladatunk, hogy ünnepeink, rendezvényeink folyamat jellege által érvényesüljön az előkészület, ráhangolódás, a bonyolítás és az élmények feldolgozása. Évente több alkalommal részt vesznek a gyerekek kulturális műsorokon önállóan, illetve a Lébényi Óvodával közösen. (Bábszínház, zenei előadás, kiállítás.)

További programok:

 • Márton nap
 • Mikulás
 • Adventi készülődés
 • Farsang
 • Húsvétvárás
 • Ovikóstolgató (leendő óvodásoknak)
 • Gyereknap az iskolásokkal közösen
 • Kirándulások, egyéb rendezvények szervezése az aktualitásnak megfelelően

Burányiné Eszes Éva
Tagintézmény vezető

COOP Bolt

Tisztelt Bezi Lakosok!

A mai napon megkeresett a Bezi COOP boltot üzemeltető vállalkozó. Felajánlotta, hogy annak a személynek illetve családnak (első sorban idősek), aki nem szeretne a jelenlegi körülmények között (korona vírus, ezzel kapcsolatos korlátozások) személyesen bevásárolni a fent említett élelmiszer boltban, úgy előzetes egyeztetés alapján segítenek a boltban vásárolt termékek házhoz juttatásához.

A felajánlás igénybevételéhez kérem keressék bizalommal Molnár Erikát, vagy Weisz Istvánt az alábbi telefonszámon.

06 / 96-277-103

Segítségüket megköszönve adom az alábbi tájékoztatást!

Tisztelettel:

Czippán Gergely
Bezi Község Polgármestere

Háziorvos

HÁZIORVOSI RENDELÉS

Dr. Szűcsné Dr. Bircher Katalin

Bezi rendelő telefonszáma: 06 96 277 144

Asszisztense: Árvai - Hizó Szilvia

rabakozpraxis[kukac]gmail.com

Sürgős esetben: 06 30 403 5142

 
Hétfő: 13:00 - 16:00 Győrsövényház
   
Kedd: 08:00 - 10:00 Bezi
  10:00 - 12:00 Fehértó
 
Szerda: 07:00 - 10:00 Győrsövényház
   
Csütörtök: 12:00 - 14:00 Bezi
  14:00 - 16:00 Fehértó
   
Péntek: 08:00 - 10:00 Győrsövényház

Védőnő

Kedves Szülők! 

2020.06.18.-tól járványügyi készültség lépett életbe. 
Védőnői tanácsadást továbbra is csak előre egyeztetett időpontban tarhatok.

Keressenek bátran, igyekszem minden kérdést megválaszolni.
Telefonon, e-mail-ben, facebook-on tudunk kommunikálni egymással.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a személyes találkozásokat kerüljük.
Vigyázzunk egymásra!

Védőnő: Czakóné Hunti Éva Emese

Kedden és Pénteken végzi védőnői feladatait Bezi községben.

Védőnői tanácsadás:

Kedd 12:30 - 14:30 óráig

 

Orvossal tartott egészséges gyermek tanácsadás:

Kedd 14:00-14:30 óráig

 Elérhetőségek: 

Mobil: +36/30/2350-159

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Facebook: Czakóné Hunti Éva Emese

Több mint százéves múltra tekint vissza a védőnői szolgálat Magyarországon. Európában hazánk az egyetlen ország, ahol védőnői hálózat működik, de világszerte is egyedülálló ez a minden kisgyermekes családra kiterjedő gondozói tevékenység. A védőnői Szolgálat érdemei elismeréséül, 2013-óta Magyar Örökség Díjas, 2015-ben pedig bekerült a Hungarikumok közé. A védőnői szolgálat az alapellátás részeként a családok segítésére, és egészségének megőrzésére irányuló, megelőző tevékenységet folytat, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlás megelőzése érdekében egészségfejlesztést végez, de részt vesz a szociális alapellátásban, és a gyermekvédelemben. A területi védőnő komplex várandós, újszülött és gyermekágyas, csecsemő és kisgyermek gondozást végez. A védőnő az egészségügy sajátos határterületén, önállóan, a különböző társszakmák képviselőivel együttműködve látja el a törvények, módszertani útmutatók és szakmai irányítás által meghatározott feladatait.

 

A védőnő feladatai:

Nővédelem:

A védőnő minden nőt gondoz, aki tenni akar valamit az egészségéért. Védőnői tanácsadáson, valamint a családlátogatások alkalmával, pozitív és negatív családtervezéssel egyaránt foglalkozik. A gyermeket tervező pároknak életviteli tanácsokkal segít, hogy reménység szerint egészséges baba születhessen.

 

Várandós anyák gondozása:

A várandósság szakorvosi megállapítása után az édesanyát gondozásba veszi. A gondozás során havonta egyszer tanácsadásra hívja, ahol testsúlymérés, vizeletvizsgálat, vérnyomásmérés történik, a 20. héttől magzati szívhangot is hallgat. A leleteket dokumentálja és megbeszéli az állapotos kismamával, szükség esetén a háziorvossal, szülész nőgyógyásszal is konzultál. Családlátogatások alkalmával segíti a várandós anyát, hogy az újszülött egészségesen születhessen meg és felkészíti a családot az újszülött fogadására.

 

Nőgyógyászati szakrendelések:

Csorna, Margit Kórház

Nőgyógyászati Szakambulancia (Csak előjegyzés alapján fogad) Cím: 9300 Csorna, Soproni út 64 „H” épület

Előjegyzés: 96/590-575

Rendelési idő:

Hétfő:

8-12 Dr.Polgár Csaba

12-16 Dr.Bödecs Péter

13-16 Genetikai UH (Rtg-ben)

Kedd:

8-13 Dr.Bödecs Péter

13-16 Dr.Polgár Csaba

Szerda:

8-16 változó orvossal

8-16 Dr.Ruzsicska Tibor

13-15 Genetikai UH (Rtg-ben)

Péntek:

8-16 Dr.Polgár Csaba

 

Győr, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Szakorvosi Rendelőintézet (Csak előjegyzés alapján fogad)

Család és nővédelmi tanácsadó,terhesgondozó, nőgyógyászat. I. emeleten.

Cím: 9024 Győr, Szent Imre u. 41.

Előjegyzés: 96/507-900 mellék:1491

Rendelési idő: Hétköznap 8:00 - 13:00

 

Csecsemő- és kisgyermek gondozása:

A gyermekágyas, szoptató anyákat a szülészeti intézetből történő távozást követően 48 órán belül meglátogatja a védőnő. Nagyon fontos az anyatejes táplálás, mivel az anyatej olyan egyedülálló, csodálatos táplálék, mely a csecsemő változó igényeihez alkalmazkodik. Elősegíti az ideális fejlődést, növekedést, megalapozza a későbbi jó életminőséget, valamint az anya-gyermek kapcsolat elmélyítését. A szoptatás csodája soha nem tér vissza az anya és gyermeke életébe, ezért is javasolt a tartós szoptatást.

Nagyon fontos a jó minőségű ivóvíz, ezért a csecsemő ételeit mindig ellenőrzött vízből készítsük el. Gyermek fúrtkút vizét nem fogyaszthatja a víz nitrát tartalma miatt! 0-6 éves korú gyermek esetében családlátogatás és tanácsadás során segíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás elsajátítását, a gyermeknevelést és a szocializációt. Tanácsadáson, nyomon követi a gyermek testi fejlődését (testsúly, testmagasság, fej, mell körfogat mérés). Az életkorhoz kötött, kötelező státuszvizsgálatok során a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés, a hallás, látás és mozgásszervi vizsgálat történik, ezért nagyon fontosak ezek a vizsgálatok. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat, az orvossal tartott tanácsadáson kapják meg a gyermekek.

 

Iskola egészségügyi munka:

A védőnő fontos feladata 6-16 éves korban a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezők időben történő észlelése. Szűrővizsgálatokat végez az általános iskola 2., 4., 6., 8. osztályaiban. Testsúly-, testmagasság-, vérnyomásmérést, szín- és éleslátás vizsgálatot, mozgásszervi szűrést végez. A kiszűrt eseteket az iskolaorvoshoz, háziorvoshoz irányítja. Tisztasági és tetvességi szűrővizsgálatot szeptember, január és április hónapban kell végezni, de szükség esetén is megvizsgálja a gyermekeket, ha jelzi a szülő vagy a nevelő, hogy fertőzött gyermek jár a közösségbe.

 

Gyermekvédelem:

Szorosan együttműködik a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyámhivatallal. Szükség esetén jelzést tesz a gyermekjóléti szolgálat felé gondozásba vételre. Esetmegbeszéléseken, közös családlátogatással próbál segíteni a családnak a gyermekek nevelésében.

A területi védőnő faladata igen sokrétű, tulajdonképpen az egész családot gondozza. Ez egy hivatás, amit csak szívvel-lélekkel lehet végezni. Remélem, bizalommal fordulnak hozzám a Beziben élő emberek, próbálok a legjobb tudásom szerint segíteni.

 

Egy gondolattal zárnám: "Ha elölről kezdhetném a gyermekem nevelését, fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet. Példálózás helyett példát mutatnék. Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék. Nem a nagyokost játszanám, hanem okosat játszanék. Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot. Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék. Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, és többet a szeretet hatalmáról." (Diane Loomans)

 

Üdvözlettel: Czakóné Hunti Éva Emese védőnő

Fogorvos

Fogorvosi rendelés

Dr. Ferenczi Éva

06 20 577 92 30

Bezi

Hétfő: 09:00 - 15:00

Szerda: 13:00 - 20:00