Adó 1%

Tisztelt Lakosok! Kedves Érdeklődők!

Kérjük, az 1%-ról való rendelkezéskor idén is gondoljanak településünk civil szervezeteire!

Bezi Községi Sportegyesület
18534609-1-08

Bezi Község Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete
18525797-1-08

Bezi Szabadidős és Lovas-, Sportegyesület
18645170-1-08

Összefogás Beziért Egyesület
18981609-1-08

Óvodai beíratás

A Lébény Város Önkormányzata fenntartásában működő Lébényi Óvoda-Bölcsőde beiratkozási rendjét a 2021/2022. nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:

1) Beiratkozás időpontja: 2021. április 22-én (csütörtök) 8-16.00 óra között valamint 2021. április 23--én (péntek) 8-16.00 óra között.

2) A beiratkozás helye: A Lébényi Óvoda-Bölcsőde lébényi székhelyintézménye 9155 Lébény, Fő út 86., a Lébényi Óvoda-Bölcsőde Mecséri Tagóvodája, 9176 Mecsér, Fő u. 6. valamint a Lébényi Óvoda- Bölcsőde Bezi Tagóvodája, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.

Bővebben ...

Közlemény az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Tisztelt Lakosság!

2021. év január 1-jétől az avar és kerti hulladék égetés tilalmát a veszélyhelyzet kihirdetése előtt a Kormány általánosan bevezette.

A jelenlegi veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A fentiek alapján az avarégetés szabályai a veszélyhelyzet végéig (jelenleg 2021. május 23.) érvényben maradnak!

Az égetés tilalmának 2021. évben történő bevezetésének időpontjáról tájékoztatást nyújtok.

Jelenleg a korábbi szabályok vannak érvényben, miszerint

Bezi Község Önkormányzata képviselő-testületének a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló 7/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete alapján Bezi község belterületén a kerti hulladék nyílttéri égetése éven át minden héten hétfő, péntek és szombati napokon 8-20 óra között lehetséges, kivéve a pihenőnapokat, munkaszüneti napokat és ünnepnapokat.

Csapó-Molnár Violetta

jegyző

Hulladékgyűjtő edények 2021 évre érvényes matricája

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt a napokban a 2020. IV. negyedéves hulladékdíj számla mellékleteként kiküldi a 2021. évre érvényes edényazonosító matricákat. A matrica kommunális hulladékgyűjtő edényzetre történő kiragasztásával igazolható, hogy a 2021. évben az adott ingatlan jogosult az adott űrméretű és darabszámú edényzettel a hulladékszállítás igénybevételére.

Bővebben ...

Iparűzési adó tájékoztató

Tisztelt Vállalkozók, Vállalatok!

2021. évtől változnak a helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályok, amelyekről a tájékoztatást az alábbiakban olvashatják.

2021. január 1-jétől az adóalanyok kizárólag az állami adóhatóságon (NAV) keresztül elektronikus úton tudják benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban találhatóak meg.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról (ASP) a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már NEM lehet benyújtani egyetlen Önkormányzat felé sem.

Bővebben ...

Gépjárműadó változások

Tisztelt Adózók!

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2021. évtől hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat már nem az önkormányzati adóhatóság végzi. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság (NAV) látja el.

Bővebben ...

K Ö Z L E M É N Y

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020.(XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az

ENESEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEZI KIRENDELTSÉGE

(9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

2020. NOVEMBER 6. napjától HATÁROZATLAN IDEIG

A SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT SZÜNETELTETI

Személyes ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben  időpont egyeztetés után, a higiéniai és járványügyi szabályok betartása mellett biztosítunk lehetőséget.

Bővebben ...