ÉRTESÍTÉS

Tisztelt bezi lakosok!

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 6-án /kedden/ 17.30 órai kezdettel, illetve Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 6-án /kedden/ 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre ezennel szavazati /tanácskozási joggal/ meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

Bezi, 2023. 05. 26.

Tisztelettel:

Czippán Gergely sk.
polgármester

Dóra Vilmos sk.
Német Nemzetiségi Önk. elnök

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. május 31. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. június 01-02. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Oldtimerek Bezin

202305 oldtimer

Meghívó testületi ülésre

Bezi Község Polgármesterétől

9162 Bezi, Szabadság u. 59.

M E G H Í V Ó

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

Bővebben ...

Zumba

202305 zumba

Faültetés

202304 faultetes

EBÖSSZEÍRÁS 2023.

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Bezi Község Önkormányzata 2023. április 1. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Bővebben ...