Meghívó testületi ülésre

Bezi Község Polgármesterétől

9162 Bezi, Szabadság u. 59.

M E G H Í V Ó

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 13-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

N a p i r e n d e k:

1./ 2022. évi belső ellenőrzési témakör meghatározása
Előadó: Czippán Gergely polgármester, Csapó-Molnár Violetta jegyző

2./ Telekhatár-rendezési kérelem
Előadó: Czippán Gergely polgármester

3./ 2022/2023. tanévre meghatározott iskolai felvételi körzetek véleményezése
Előadó: Czippán Gergely polgármester

4./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Czippán Gergely polgármester

Zárt ülésen

1./ Települési támogatási kérelmek
Előadó: Czippán Gergely polgármester

Bezi, 2021. december 7.

Tisztelettel:

Czippán Gergely
polgármester