Bezi közintézményeinek fűtéskorszerűsítése eszközbeszerzéssel

leader 1leader 2leader 3

VP6-19.2.1.-70-3-17 Pannónia Kincse Leader Egyesület - Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése

Bezi közintézményeinek fűtéskorszerűsítése eszközbeszerzéssel

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Kedvezményezett Neve: Bezi Község Önkormányzata

Felhívás megnevezése: VP6-19.2.1.-70-3-17 Pannónia Kincse Leader Egyesület - Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése

Projekt azonosítószáma: 3400201400

Támogatás összege: 2,22 millió FT
Támogatás mértéke: 95%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.10.01

Bezi Község Önkormányzata a projekt keretében 6 db hűtő-fűtő inverteres split klímát  telepített a Bezi, 9162 Szabadság u. 65. szám alatt található épületébe, ahol a helyi általános iskola, óvoda, étkező és konyha található. A klímák beépítése lehetővé teszi, hogy a hőmérséklet helyiségenként szabályozható legyen, csak azokban a helyiségekben működjön a  fűtés, ahol szükséges, a nem használt csoportszobák leválaszthatóak a fűtésről. A beruházás által jelentős megtakarítás érhető el a megvásárolt energiahordozók - földgáz – tekintetében. A projekt keretében beszerzett eszközök által megvalósult az épület fűtéskorszerűsítése, a későbbiekben pedig, -  további források rendelkezésre állása esetén, -  a projekt folytatásaként napelemek telepíthetőek az épületre és további költségmegtakarítás érhető el.  

A megvalósult projekt által a Beziben élők életminősége javult, a település vonzóbbá vált az itt élők és a jövőbeni beköltözést tervezők számára egyaránt, az önkormányzat pedig megtakarításra tett szert a korszerűsítés által.

Sportnap támogatói

202309 sportnap

Meghívó testületi ülésre

202309 meghivo

Álláshirdetés - Közművelődési munkatárs

Bezi Község Önkormányzata pályázatot hirdet

közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

Bővebben ...

Felhívás parlagfűmentesítésre

Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását, vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének belterületen a jegyző, külterületen a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt 15.000.-5.000.000.-Ft-ig terjedhet. A bírság mértékének megállapítását jogszabály rögzíti, miszerint a bírság összege a fertőzött terület elhelyezkedése (kül- vagy belterület), a fertőzött terület nagysága (m2; hektár), illetve a parlagfűvel való borítottsága függvényében változik.

A parlagfű allergiával küzdő társaink életminőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen őszig.

Együttműködésüket köszönöm!

                                                  Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Meghívó testületi ülésre

Bezi Község Polgármesterétől

9162 Bezi, Szabadság u. 59.

M E G H Í V Ó

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. július 12-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

Bővebben ...

Falunap

202306 falunap