„Összefogás Beziért” Egyesület

Az „Összefogás Beziért” Egyesület 2004.06.28-án alakult meg.

Az Egyesület önkormányzati elven működő közösségi és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti társadalmi szervezet.

Az Egyesület elsődleges feladatának tekinti Bezi község gazdasági és kulturális fejlődésének elősegítését, a településen élők közösségi összetartozásának erősítését.

Célja az Egyesületnek továbbá Bezi község oktatási és művelődési életének magas színvonalon történő biztosítása és fejlesztése a meglévő intézményrendszerrel szoros együttműködésben, különös tekintettel a Bezi községben működő óvoda és iskola működésének támogatására a rendelkezésre álló eszközökkel.

Az Egyesület vállalja a közösségi összetartozás erősítése érdekében kulturális, sport- és egyéb szabadidőprogramok szervezését és lebonyolítását, megszervezésének támogatását.

Az Egyesület éves programja

Az Egyesület tagjai kora tavasszal, általában márciusban szemetet szednek a településre bevezető utak mentén, ezen kívül közös feladat virágok ültetése és gondozása, gyermeknap támogatása, falunapi részvétel például süteményvásárral, nyárbúcsúztató szalonnasütés egy augusztus végi pénteken, őszi kirándulás szervezése. Negyedévente születésnapi összejöveteleket tartunk, ahol közösen köszöntjük az ünnepelt tagokat, évente kettő-három alkalommal társadalmi munkát végzünk elsősorban a falu szépítése érdekében, decemberben pedig immár hagyománnyá vált óévzáró bált rendezünk.

Tagok felvétele évente kétszer közgyűlés alkalmával. Belépési szándékot az elnöknek vagy bármelyik tagnak lehet jelezni.

Elnök: Gayer Csaba

Számlaszám: 59200154-11047588

2022-es évben egyesületünk támogatást nyert a NEA pályázaton, melyből több tevékenységünket is támogatni tudtuk. Áprilisban ellátogattunk a lipóti pékségbe csapatépítő programként, majd egyesületi pólókat készíttettünk a tagjaink számára. Éves kirándulásunk díjában nagy segítséget jelentett, hogy az utazási költség egy részét is támogatni tudtuk. Ezen kívül beszerzésre kerültek élelmiszer-alapanyagok és eszközök a hagyománnyá vált nyárvégi szalonnasütésre is.

2023 osszefog 01 2023 osszefog 02