Bezi főoldal

Tartalom

 

 

Bezi orvosi rendelő fizikai és kommunikációs akadálymentesítése

 


Előzmények:
Bezi alapítása a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 7-800 évvel korábbra tehető. A településen jelenleg 510 fő lakik. Megalakulásakor a helyi önkormányzat fontos céljának tekintette a falu fejlesztését. Ennek köszönhetően Beziben új iskola és óvoda épült és a belső úthálózat is megvalósult. Napjainkra a szennyvízcsatornákon kívül teljes infrastruktúrával rendelkezik a település. Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt önálló fejlesztéseket nem tud realizálni, ebből adódóan a beruházásokhoz szükséges anyagi háttér megteremtése érdekében pályázatokkal próbálkozik.

 


Napjainkban…
Ilyen sikeres pályázatnak köszönhetőek azok a munkálatok, melyek jelenleg is folynak a településen, s melyek Bezi orvosi rendelőjének fizikai és kommunikációs akadálymentesítésére vonatkoznak. A nyertes projekt finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával történik. A pályázat az önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagosan megvalósított akadálymentesítésére vonatkozik, mely lehetővé teszi azon embertársaink számára is az egyenlő esélyű hozzáférést a közszolgáltatásokhoz, akik valamilyen oknál fogva mozgásukban korlátozottak. A mindennapok során sokan nem is gondolnák, hogy mennyire komoly próbatételt jelent egy kerekes székben élő, vagy éppen látássérült személy számára annak elvégzése, amit egészséges társaik bármiféle akadály nélkül gondtalanul megoldhatnak életük során. Az akadálymentesítés életre hívója azon túl, hogy előírás, az is indokolta, hogy Bezi településen és környezetében több olyan ember él (érintettek száma 24 fő), akik részére szükséges és indokolt az akadálymentesítés megvalósítása. Az épületben egészségügyi szolgáltatások vehetőek igénybe, így a megközelíthetőség, mozgássérült parkoló létesítése, bejárás, szintkülönbségek áthidalása, tájékozódás, belső közlekedés, helyiségek használhatósága, mint például az akadálymentes WC stb. terén nélkülözhetetlen a fejlesztés. Az orvosi rendelőt többnyire az idős, mozgásban korlátozott emberek látogatják, s mindez még inkább indokolttá teszi a tervezet megvalósítását. Fontos megjegyezni, hogy az akadályokkal nemcsak a fogyatékkal élők, hanem az eltérő képességű emberek is szembesülnek a mindennapok során. A tervezettek értelmében az átalakítások a legtöbb ember számára biztosítják majd az önálló használatot. A fentiek miatt az esélyegyenlőség biztosítása okán nélkülözhetetlen a fejlesztés.

 

Képek
Rendelő átépítés közben

Rendelő átépítés után


A projektek finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával történik.


Irányító Hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

 

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016. Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Regionális program Irányító Hatóság honlapja: www.nfu.hu


VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. honlapja: www.vati.hu